Når nyt korn anvendes, dvs. når mere end 50% af korndelen er nyt, er det påkrævet med ekstra tilførsel af E-vitamin i et par måneder.

Anbefalinger:

Hjemmeblandere: 1 kg E-50000 pr. tons færdigfoder til slagtesvin og drægtige søer. Da E-vitaminnormen til dieg. søer og smågrise i forvejen er høj, er det næppe nødvendigt at øge doseringen.

Fuldfoderkunder: I standardfoder til drægtige søer og slagtesvin hæves E-vitamin med 50 mg/kg foder. Vel at mærke uden beregning. For specialblandinger forlanges en merpris på 1 kr./100 kg. Dette gøres fra medio august til medio oktober.

Tilskudsfoderkunder: Der kan bestilles specialblandinger med ekstra E-vitamin mod betaling, 3-4 kr/100 kg