Så er det tid for tilsætning af ekstra E-vitamin i svinefoderet i takt med, at nyt korn tages i brug. Det anbefales at tilsætte ekstra E-vitamin frem til midt i oktober, hvor kornet er blevet lagerfast.
Ekstra 50 mg/kg er normalt nok til at undgå pludselige dødsfald og evt. reproduktionsproblemer.

Mollerup Mølles slagtesvine- og drægtighedsfoder er tilsat ekstra E-vitamin fra midt i august til midt i oktober.
Normalt er ekstra E-vitamin ikke nødvendigt til dieg. søer og smågrise, da indholdet af E-vitamin i forvejen er højt af andre årsager.