Vi mangler 3-4 besætninger som vil afprøve et nyt zinkprodukt i fravænningsfoderet. Det er tanken, at produktet skal erstatte Vetzink med samme effekt på forekomsten af fravænningsdiarre.
Vi ved jo, at det kun er et spørgsmål om tid, inden de nuværende høje doser af zink forbydes. Derfor haster det med alternativer.

Foder med den alternative zinkkilde bliver ikke dyrere.

Ved interesse kontakt
Produktchef Jørgen Madsen
96693608