​Mollerup Mølle

​Luneborg

​Skive

Toxiner i foder

På baggrund af den meget våde vækstsæson i 2017, har der været meget fokus på foderets eventuelle indhold af toksiner. Symptomerne på toxinforgiftning hos især grise er meget forskellige og uklare, men kan fx være flg.:

  • Nedsat immunforsvar, dvs mere sygdom
  • dårligere reproduktion
  • Endetarmsudfald
  • opkastning
  • hævede kønslæber hos nyfødte sogrise
  • bemærkning fra slagteri om “mugnyrer”
  • generelt forringede produktionsresultater

Stort set kan tabsvoldende toxiner inddeles i to grupper: Toxiner dannet af aksfusarium på kornplanterne og toxin forårsaget af lagersvamp, som optræder ved mangelfuld opbevaring af kornet.

Div. urenheder, støv og beskadiget korn har tendens til at indeholde mere toxin end rent korn.

Toxiner kan ikke fjernes ved opvarmning eller på anden måde. Evt. kan man fortynde sig ud af problemet, hvis man har kendskab til at et bestemt parti korn har et højt indhold af toxin.

Alternativt findes toxinbindere på markedet, som er i stand til at binde og dermed uskadeliggøre toxiner i foderet.

Der er udstukket nogle max. grænser for indhold af toxiner i færdigfoder fra EU. Men betydningen af evt . flere toxiners tilstedeværelse i foderet er uklar.

Siden høst har vi analyseret en del korn-og foderprøver, men overraskende nok har vi ikke fundet større indhold af toxiner end andre år.

Nedenstående tabel er samtlige de analyser for toxiner, vi har foretaget siden høst. “0” angiver intet fund og blankt felt angiver, at der ikke er testet for det pågældende toxin.

Kun analysen for kornbærme viser stort indhold af DON, men kornbærme bruges ikke i svinefoder og drøvtyggere er generelt mere tolerante overfor toxiner end enmavede dyr.

Så man kan konkludere, at selv om der har været en våd vækstsæson og høst, er der nødvendigvis ikke større indhold af toxiner end i et normalår.

Vores analyser falder fint i tråd med VSPs notat vedr. toxinindhold i årets høst.

Ved konstatering eller mistanke om toxiner i foderet har vi mulighed for at tilsætte toxinbinder i foderet. Og det er vores erfaring, at det virker!​

Skriv til os

Hvis du er interesseret i at høre mere om vores mange produkter såsom foder, gødning, korn eller olieprodukter, så er du altid velkommen til at sende os en e-mail ved at udfylde nedenstående formular.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Adresse

Mollerup Mølle A/S

Østervang 51, 7900 Nykøbing M​

​CVR: 51658817

Kontakt os

☎ Tlf.: 97 74 43 11

✉ E-mail: mm@mollerup.dk

Følg os

Find os

Mollerup Mølle A/S
Østervang 51
7900 Nykøbing M

​Thissinghus Købmandsgård

​Thissingvej 40

7970 Redsted

​Luneborg Foder​

Luneborgvej 306

9382 Tylstrup

Mollerup Mølle A/S - Skive

​Strandvejen 6-8

7800 Skive