​Mollerup Mølle

​Luneborg

​Skive

​Efterafgrøder

Efterafgrøder på sandjord

Efterafgrøder kan reducere udvaskningen, men vil primært på sandjord og lerblandet sandjord samt i nedbørsrige dele af landet, give en god eftervirkning til en forårssået afgrøde. På lerjord vil kun en del af efterårets kvælstof udvaskes og her kan en mellemafgrøde efterfulgt af vintersæd være den bæredygtige løsning som giver det bedste dækningsbidrag.

Mellemafgrøde på lerjord

En mellemafgrøde er en afgrøde, der etableres før såning af vintersæd. Den kan kun bestå af olieræddike eller gul sennep, og der skal sås 2 ha mellemafgrøde for at erstatte 1 ha efterafgrøde.

Mellemafgrøden skal være udsået senest d. 20. juli, og den må ikke nedpløjes, nedvisnes eller på anden måde destrueres før den 20. september. Udsædsmængden skal for, olieræddikes vedkommende, være minimum 10 kg/ha, og for gul senneps vedkommende minimum 8 kg/ha.

Vi tilbyder:

  • Apollo olie ræddiker
  • Oscar i gul sennep

Skriv til os

Hvis du er interesseret i at høre mere om vores mange produkter såsom foder, gødning, korn eller olieprodukter, så er du altid velkommen til at sende os en e-mail ved at udfylde nedenstående formular.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Adresse

Mollerup Mølle A/S

Østervang 51, 7900 Nykøbing M​

​CVR: 51658817

Kontakt os

☎ Tlf.: 97 74 43 11

✉ E-mail: mm@mollerup.dk

Følg os

Find os

Mollerup Mølle A/S
Østervang 51
7900 Nykøbing M

​Thissinghus Købmandsgård

​Thissingvej 40

7970 Redsted

​Luneborg Foder​

Luneborgvej 306

9382 Tylstrup

Mollerup Mølle A/S - Skive

​Strandvejen 6-8

7800 Skive