Se hvornår landtursbilen kommer i dit område!
Mandag Nordmors
Tirsdag Vestmors, Tæbring, Karby, Redsted, Hvidbjerg
Onsdag Thy, Thyholm, Hanherred
Torsdag Fjends og Salling
Fredag Sydmors, Fredsø, Nykøbing

Husk at bestille senest dagen før inden kl. 10!