​Mollerup Mølle

​Luneborg

​Skive

Afgrødenyt

På denne side er det muligt at læse de seneste aktuelle nyheder vedrørende planteavl, og hvad der sker i marken lige netop nu. Det er info fra folk som har fingeren i jorden og ved hvad der rører sig lige for tiden.

Ønsker du at modtage mails med de seneste nyheder, så send en email til: karl@mollerup.dk eller brian@mollerup.dk

Vækst uge 37 - Vækstregulering og svampebekæmpelse i vinterraps i efteråret

Vækst uge 34 - Forebyg angreb af bladlus, fritfluer, bygfluer og snegle i vintersæden i efteråret

Vækst uge 34 - Bekæmpelse af kvik og rodukrudt i stub

Vækst uge 33 - Planteværn i vinterraps

Vækst uge 33 - Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd

Vækst uge 29 - Dyrkningsvejledning vinterraps efterår 2019 - plantetal, gødning og planteværn

Vækst uge 29 - Indflyvning af cikader i kartofler

Vækst uge 29 - Nedvisning af læggekartofler

Vækst uge 27 - Lave kalktal koster udbytter - Vurder jordens kalkstatus forud for næste sæson

Vækst uge 27 - Nedvisning af korn, raps og hestebønner

Vækst uge 23 - Bekæmpelse af skimmel og bladplet i kartofler

Vækst uge 23 - Tæger og cikader i kartofler

Vækst uge 23 - Opfølgning ukrudt i kartofler

Vækst uge 23 - Svampe- og skadedyrsbekæmpelse i hestebønner i blomstringsperioden

Vækst uge 23 - Bekæmpelse af bladlus i vintersæd efter behov

Vækst uge 23 - Gulrust breder sig fortsat - opfølgende og afsluttende svampebehandlinger i hvede

Vækst uge 21 - Triazolregler

Vækst uge 21 - Vækstregulering samt forebyggelse af strå- og aksnedknækning i vårsæd

Vækst uge 21 - Svampebekæmpelse i vårsæd

Vækst uge 21 - Gulrust i vinterhvede

Vækst uge 21 - Bygfluer - et alvorligt skadedyr man skal være på vagt overfor i de næste 2-3 uger

Vækst uge 21 - Tjek løbende for angreb af kornbladbillelarver og bladlus i vårsæd fra nu af

Vækst uge 21 - Bekæmpelse af rodukrudt i vårkorn

Vækst uge 20 - Følg udviklingen af hvedegalmyg i vinterhvedemarkerne ved begyndende skridning

Vækst uge 20 - Nu skal de afgørende svampebehandlinger i vinterhveden foretages

Vækst uge 19 - Bekæmpelse af ukrudt i majs

Vækst uge 19 - Ukrudtsbekæmpelse i kartofler - opfølgning

Vækst uge 19 - Vigtig svampebekæmpelse i vinterbyg ved skridning

Vækst uge 18 - Trips og svampe i vinterrug ved skridning

Vækst uge 18 - Svampebekæmpelse og vækstregulering i alm. rajgræs

Vækst uge 18 - Vær opmærksom på behovet for evt. bekæmpelse af fritfluer især i sent sået havre

Vækst uge 18 - Vigtigt nu at være opmærksom på forebyggelse af manganmangel i vårkornet

Vækst uge 18 - Tjek vårkornsmarkerne nu for bladgnav og æg af kornbladbille

Vækst uge 18 - Bekæmpelse af bladrandbiller i hestebønner og ærter fra vækststart

Vækst uge 17 - Ukrudtsbekæmpelse i kartofler ved pt uvished om Titus

Vækst uge 17 - Ukrudtsbekæmpelse i varige græsmarker

Vækst uge 17 - Ukrudtsbekæmpelse i roer

Vækst uge 15 - Ukrudtsbekæmpelse i vårsæd

Vækst uge 15 - Ukrudtsbekæmpelse i udlæg af græs, kløvergræs og lucerne

Vækst uge 15 - Bekæmpelse af ukrudt på gårdspladser og udyrkede arealer

Vækst uge 15 - Svampebekæmpelse i vinterraps under blomstring

Vækst uge 15 - Bekæmpelse af skadedyr i vinterraps under blomstring

Vækst uge 13 - Vedr. bekæmpelse af kamille i viterraps, samt evt. bekæmpelse af glimmerbøsser

Væskt uge 13 - Vedr. svampebekæmpelse i vintersæd

Vækst uge 13 - Vedr. vækstregulering i vintersæd

Vækst uge 10 - Bekæmpelse af flyvehavre i vintersæd - obs på stadie 30 i vinterbyg og rug i kraftige marker

Vækst uge 10 - Etablering af og strategi for ukrudt, vårkorn og bælgsæd

Vækst uge 10 - Vurdering af behov for vækstregulering og tjek for lys bladplet i vinterraps

Vækst uge 10 - Ukrudtsbekæmpelse i alm. rajgræs og rødsvingel

Vækst uge 9 - Om brug af bl.a. Galera i rapsen - men pas på rapsens udvikling i disse dage....

Vækst uge 8 - Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd i foråret

Væskt uge 8 - Gødskning af kartofler 

Vækst uge 8 - Bejdsning og forberedende bekæmpelse af cikader i kartofler

Vækst uge 8 - Kerb og gødskning af alm. rajgræs

Vækst uge 8 - Gødskning af vinterraps

Vækst uge 8 - Gødskning af vintersæd

Væskt uge 8 - Mangan til vintersæd nu

Seneste nyt​

Ny elev i Mollerup
Helene Larsen er den 1/8 ansat som ny handelselev på kontoret i Mollerup. Hun skal gennem de næste to år gennem uddannelsen som handelsassistent. Vi håber at I vil tage godt imod hende.
Læs hele nyheden
Ny sælger i Nordjylland
Vi har pr 9/7 ansat Egon Knudsen som sælger fra vores afdeling i Luneborg. Egon skal primært servicere kunderne i det vestlige område af Vendsyssel. Vi håber I vil tage godt imod ham
Læs hele nyheden

Se alle vores nyheder - Klik her

Skriv til os

Hvis du er interesseret i at høre mere om vores mange produkter såsom foder, gødning, korn eller olieprodukter, så er du altid velkommen til at sende os en e-mail ved at udfylde nedenstående formular.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Adresse

Mollerup Mølle A/S

Østervang 51, 7900 Nykøbing M​

​CVR: 51658817

Kontakt os

☎ Tlf.: 97 74 43 11

✉ E-mail: mm@mollerup.dk

Følg os

Find os

Mollerup Mølle A/S
Østervang 51
7900 Nykøbing M

​Thissinghus Købmandsgård

​Thissingvej 40

7970 Redsted

​Luneborg Foder​

Luneborgvej 306

9382 Tylstrup

Mollerup Mølle A/S - Skive

​Strandvejen 6-8

7800 Skive